Davet


Değerli Meslektaşlarım,

2015 yılında kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi,  bundan 113 yıl evvel Sultan II.Abdülhamid Han tarafından, ülkemizdeki ilk modern Tıp Mektebi binası olarak inşa ettirilip hizmete sunulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasında çalışmalarına başlamıştır. Üniversitemiz, "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane" binasının tarihi misyonunu ve bu tarihi olgunun bize yüklediği sorumluluğu hiç unutmadan ülkemizin geleceği için gerekli adımların atılmasına katkı verecektir.

Bilime ve eğitime yapacağı katkılarla Dünya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer almayı amaçlayan üniversitemiz, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki eğitim standardının da yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  

20-22 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Swissotel’de, tüm Afiliye Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin katılımıyla gerçekleşecek olan “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Zirvesi”ne sizleri davet etmekten büyük memnuniyet duymaktayım.

Kardiyoloji alanındaki gelişmelerin uygulamalı olarak konuşulup tartışılacağı ve  konusunun uzmanı hekimlerin  katılımıyla bundan sonra her yıl düzenli olarak İstanbul’da düzenlenecek olan bu etkinliğin bilime ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Rektör